mailwebshop@hobbyland.bg call us089 249 2530-Пловдив;  089 249 2535-София;

Количка - 0,00 лв.

Пазарската количка е празна.

Общи условия

Добре дошли в онлайн магазина на Хобиленд!

Данни за фирмата: 

Хобиленд ООД, ДДС номер BG200812053, Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4004, Район Южен, Автоцентър Юг, Марковски път, на табелата за Пловдив, до знамето, магазин ХОБИЛЕНД, тел. 089 4492525

В работата си Хобиленд се стреми изцяло да бъде в услуга на своите клиенти, като им осигурява висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите световни стандарти. При възникнали спорове или недоразумения между Хобиленд и негови клиенти, Хобиленд поема ангажимента първо да потърси директно взаимноприемливо решение. При отказ на една от страните за приемане на взаимноприемливо решение, ще влязат в сила следните права и задължения на страните.

Общи условия

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате, и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. Хобиленд си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.

Сигурност и политика за защита на личните данни

ХОБИЛЕНД ООД („ХОБИЛЕНД”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Политиката за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. 
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.hobbyland.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от ХОБИЛЕНД ООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта. 
Настоящите Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за защита на личните данни, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определят правилата, които ХОБИЛЕНД ООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Политиката за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: hobbylandbg@gmail.com 
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако ХОБИЛЕНД ООД разполага с друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения.

Запознайте се с нашата пълна ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА ЛИЧНИТЕ ДАННИ тук!

Авторски права

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста , графиките, снимките и запазените знаци са собственост на Хобиленд, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.

Отказ от права

Стремежът на Хобиленд е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация, свързана със стоките и услугите, предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях, така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни. Хобиленд си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги, описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. Хобиленд не носи отговорност и няма да уважи искове, основани на типографски или ценови грешки, допуснати в този сайт. Хобиленд си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта; поръчки, за които Хобиленд има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които Хобиленд счита, че са в ущърб на неговите или на собственика му интереси. Хобиленд си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице извършени чрез този сайт.

Отговорности

Стоките, закупени от сайта на Хобиленд, се изпращат чрез куриерски служби или се получават на място в магазини Хобиленд в Пловдив или София.

За всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката, Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към Хобиленд.

Поръчките, които се получават на място в магазини Хобиленд в Пловдив или София се пазят в магазина 10 календарни дни след изпращане на поръчката, ако съдържат модели налични на склад към момента на изпращането ѝ. Поръчки за модели със статус ОЧАКВАНА ДОСТАВКА или ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ....,се пазят 10 календарни дни след като клиентът бъде уведомен, че моделите са налични.

Предложения

Хобиленд приветствува всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и Ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на Хобиленд и Хобиленд ще има правото да използува, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

Законодателство

Този сайт е създаден и се контролира от фирма Хобиленд ООД, регистрирана по законите на Република България. Законодателството на Република България ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се отнасят и решават от съд в Република България, и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на този съд.

Цялостно съгласие

Тези права и задължения, заедно със самостоятелно поетите задължения на Хобиленд по гаранциите, изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения, поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и Хобиленд.

ВАЖНО!

Ако изберете начин на плащане "Плащане на място в магазин Хобиленд":

  1. Поръчки за НАЛИЧНИ модели се пазят в магазина 10 календарни дни след изпращане на поръчката.
  2. Поръчки за модели със статус ОЧАКВАНА ДОСТАВКА или ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ...., се пазят 10 календарни дни след като клиентът бъде уведомен, че моделите са налични.

Приятно пазаруване в нашия магазин!